Wettelijke informatie

Ontdek onze Wettelijke vermeldingen

Deze site is eigendom van SOCOTEC

Uitgever:

SOCOTEC Directie - S.A.S. met een kapitaal van 89 346 480 euros - 508 402 450 RCS Versailles - Bâtiment Mirabeau - 5 Place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - France

Accommodatie:

De website wordt gehost door het bedrijf Grafik und Wartung - 17 Place des Reflets 92 097 Paris La Défense cedex.
De eerste posting werd gedaan op 17/05/2016.

Intellectuele eigendom - gebruikersrechten :

SOCOTEC is de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de website www.socotec.lu, wereldwijd.
De raadpleging en het gebruik van de gegevens die het bevat zijn voorbehouden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, hetgeen elke commerciële exploitatie op lokaal, nationaal of internationaal niveau uitsluit. In het bijzonder mag geen enkel logo, tekst, geluid, grafische voorstelling of afbeelding op de site worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgegeven, geplaatst, verzonden of verspreid, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOCOTEC.
Het recht van reproductie is strikt beperkt tot de in artikel L. 122-5 van de wet op de intellectuele eigendom bedoelde gevallen. Wanneer toegestaan, moet de reproductie omvatten:

  • De vermelding van de bron van het document, in zeer zichtbare letters en als volgt: "Dit document is afkomstig van de website van SOCOTEC - www.socotec.lu - Alle rechten van weergave en reproductie zijn voorbehouden.
  • De naam van de auteur moet worden vermeld;
  • Respect voor de integriteit van het artikel (geen wijzigingen, met uitzondering van gedeeltelijke citaten).

Merk en model :

Alle handelsmerken en productontwerpen zijn beschermd door de toepasselijke nationale en internationale wetten en verdragen.

Hypertext-links :

De pagina's van deze website kunnen links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker van deze website. Zij worden geactiveerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. SOCOTEC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of morele schade, om welke reden dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit de activering van de op de site beschikbare hyperlinks.

Verantwoordelijkheden :

De verbinding met de site valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
SOCOTEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van de verbinding met de site, een onderbreking of een slechte werking van de site, ongeacht de oorzaak. De commentaren en meningen op deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve auteurs.

Foto credits :

SOCOTEC & Gettyimages©.

Contacteer onze experts

avatar-socotec_logo6_0

SOCOTEC team

Send us an e-mail

Send us an e-mail

infobelgium@socotec.com

Contacteer onze experts

avatar-socotec_logo6_0

SOCOTEC team

Send us an e-mail

Send us an e-mail

infobelgium@socotec.com