Overal waar risico's bestaan, helpt SOCOTEC zijn klanten om daar pro-actief mee om te gaan en zich voor te bereiden op de toekomst.

Om in te kunnen spelen op alle aspecten van risicobeheersing en om professionals uit zeer uiteenlopende sectoren nog beter te dienen, hebben we de knowhow van onze team gebundeld rond 7 activiteiten: bouw, infrastructuur, vastgoedbeheer, installaties, kwaliteit-hygiëne-veiligheid-milieu, certificatie, opleiding.

Contacteer onze experts

avatar-socotec_logo6_0

SOCOTEC team

Stuur ons een e-mail

Stuur ons een e-mail

infobelgium@socotec.com

Onze expertisegebieden

Welke steun moet tijdens de gehele bouwcyclus worden verleend?

SOCOTEC Belgium BV begeleidt haar klanten ontwikkelaars, aannemers, sociale huisvestingmaatschappijen/woningcorporaties, industrieën en lokale overheden tijdens de hele bouwcyclus van hun projecten en in het bijzonder bij:

 • Het evalueren van projecten,
 • Het halen van de oplevertermijn,
 • Het veilig stellen van het programma der eisen,
 • Het garaHet optimaliseren en coördineren van de veiligheid om ongevallen te voorkomen.

Wie kan profiteren van SOCOTEC's diensten op het gebied van infrastructuur?

SOCOTEC Belgium BV biedt privé of publieke opdrachtgevers, ontwikkelaars, aannemers, industrieën, exploitanten, financiers en verzekeraars een allesomvattende dienstverlening op het gebied van kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsbeheersing van infrastructuurprojecten, waarbij we kunnen steunen op de know-how van onze infrastructure dienst.

Aan welke soorten infrastructuur werkt SOCOTEC?

SOCOTEC werkt aan alle soorten infrastructuur:

 • Weginfrastructuur,
 • Spoorweginfrastructuur,
 • Maritieme infrastructuur,
 • Luchthaveninfrastructuur,
 • Stedelijke infrastructuur,
 • Industriële infrastructuur,
 • Infrastructuur op het gebied van water en energie.

Welke diensten levert SOCOTEC?

Of het nu gaat om ontwerp, aanleg, exploitatie, onderhoud of renovatie van infrastructuur, SOCOTEC Infrastructure staat u tijdens de hele levenscyclus bij met controles, studies, technische bijstand, inspecties, diagnoses, metingen en instrumentatie.

Voor welk type installatie moet SOCOTEC worden ingeschakeld?

Via haar gespecialiseerde dochteronderneming en Belgium  SOCOTEC Belgium VZW, SOCOTEC begeleidt haar klanten om de veiligheid van installaties te waarborgen en de werking ervan te optimaliseren: elektrische installaties, hefapparatuur, brandveiligheidssystemen, liften, machines, hogedrukapparatuur, medische toestellen enz. Zowel bij het in gebruik nemen als bij de exploitatie en het onderhoud treden wij op om:

Welke taken voert SOCOTEC uit om de veiligheid van het materieel te waarborgen?

Wij komen tussen voor de inbedrijfstelling van de uitrusting, tijdens de exploitatiefase of tijdens het onderhoud om :

 • Te waarborgen dat de apparatuur aan de normen voldoet
 • De veiligheid te garanderen van werknemers en andere mensen die ermee in contact komen
 • U bij te staan bij het evalueren van de risico's en het zoeken naar het beste evenwicht tussen de prestatie- en veiligheiddoelstellingen.

Waarom SOCOTEC Belgium SRL gebruiken om het beheer van uw vastgoed te optimaliseren?

SOCOTEC Belgium BV staat eigenaars, beheerders en exploitanten van gebouwen bij om hun panden gedurende hun hele levenscyclus zo optimaal mogelijk te beheren, in stand te houden en te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen.   

Welke ondersteuning biedt SOCOTEC?

Wij begeleiden u bij het kopen, verkopen, onderhouden, conform maken en beveiligen van het gebouw, bij het opmaken van een technische of reglementaire toestandsbepaling en bij het analyseren en inventariseren van het prestatiepotentieel van uw gebouwen.

Waarom door SOCOTEC begeleid worden?

SOCOTEC begeleidt industriële en dienstverlenende bedrijven en overheden bij alle projecten waarvoor een evaluatie of assistentie nodig is op het gebied van gezondheid van de werknemers, milieubescherming of prestatieverbetering.

Wat zijn de missies waarbij SOCOTEC betrokken is op het gebied van QHSE?

In de aanloop naar een project, op een reeds operationele locatie of bij renovaties kunnen wij van hulp zijn bij het:

 • uittekenen van hun strategie en doelstellingen op het gebied van Kwaliteit, hygiëne, veiligheid en milieu
 • anticiperen op de technische en reglementaire beperkingen
 • beschermen van het milieu
 • minimaliseren van het gevaar op ongevallen en overlast op het werk.

Ook begeleiden u bij het opzetten van een geïntegreerd managementsysteem QSE en bij hun acties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Welke bedrijven kunnen worden gecertificeerd? 

Via haar gespecialiseerde dochterondernemingen SOCOTEC Certification en Certification International biedt SOCOTEC haar klanten - kleine of grote bedrijven uit om het even welke sector of overheden - een breed
scala aan van certificeringsdiensten die worden verleend door een derde, onafhankelijke partij: 

 • Certificering van managementsystemen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001.
 • Certificering van de milieuprestaties van de werken.

Welke opleidingen worden door SOCOTEC aangeboden?

SOCOTEC Belgium BV begeleidt bedrijven in tal van sectoren bij hun preventieactiviteiten. Zo bieden wij opleidingen op het gebied van hygiëne, veiligheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden, bouw en vastgoed.

Onze opleidingen zijn zowel gericht op bedrijfsleiders als op kaderleden en werknemers.

votre-secteur-activite

Détails de nos formations

Domein

Rubriek

Electricité

Risques électriques "type BA4"

Electricité

Risques électriques "type BA5"

VCA

Operateur*

VCA

Cadre opérationnel**

Domaine Public / Signalisation

Signalisation des chantiers sur le domaine public

Amiante

Sensibilisation aux risques liés à la présence d'amiante

Echafaudage

Monteur

Echafaudage

Utilisateur

Echafaudage / Contrôle

Réception

Transport-manutention

Chargeur sur roues - sur chenilles

Transport-manutention

Chariot élévateur à fourches

Transport-manutention

Pelle mécanique

Transport-manutention

Plate-forme élévatrice télescopique / Ciseaux

Transport-manutention

Pont roulant & élingage

EPI

EPI travaux en hauteur

Transport-manutention

Engin de chantier multi usage

Espaces confinés

Les espaces confinés

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Contactez-nous

Contacteer ons
infobelgium@socotec.com

Contacteer onze experts

avatar-socotec_logo6_0

SOCOTEC team

Stuur ons een e-mail

Stuur ons een e-mail

infobelgium@socotec.com